KAAS / PANDRUP

Åbningsdage

 

Tirsdag – Kaas:

Kl. 13.45 – 17 (fra 4. klasse - 18 år)

Kl. 17.00 - 20 (Ungeakademi)

 

Onsdag - Pandrup:

Kl. 14.15 – 17 (fra 4. klasse og 5. klasse)

Kl. 14.15 - 21 (fra 6. klasse – 18 år)

 ----------------------------

Her finder du os:

Skolevej 4, Kaas

Blokhusvej 41, Pandrup  

 ----------------------------

Kontakt:

Dorthe Smith 24 90 72 54 (Pandrup, Kaas)

John Andreasen 41 91 17 05 (Pandrup)

Susanne L. Kristiansen 40 13 05 21 (Kaas)

Annette Markussen 24 61 65 95 (Kaas)

Ungeakademi Fritidsundervisning