Jammerbugt Ungdomsskole tilbyder at understøtte, styrke og udvikle folkeskolernes elevrådsarbejde i mellemtrinnet og i udskolingen via kursustilbud til de unge i elevrådene.

Kurset er et gratis tilbud.  


På kurset vil de unge få indsigt i:

  • Rettigheder og pligter som elevråd
  • Udarbejdelse af dagsordener og referater
  • Gode kommunikationsformer, kropssprog, taleteknikker og fremlæggelser/præsentationer
  • Ungeinddragelse, ungedemokrati generelt.
  • Desuden vil de unge få inspiration til aktiviteter, som elevrådene kan lave sammen - evt. sammen med elevråd fra andre skoler 

Kurset tilrettelægges i samarbejde med skolerne, så det passer til de enkelte skolers behov.

Kursusomfang: Vi anbefaler 2 timer til kurset, men vi skræddersyr det, så det passer til den enkelte skole.  Hvert forløb følges op med en ”brush-up”-dag om foråret.

Undervisere: Christian Bols og Birgitte Leding Skøtt


Kontaktperson:

Birgitte Leding Skøtt

Tlf.: 4191 3233

Mail til Birgitte